Produkter og Tjenester

Administrasjonsverktøy for Frivillighetssentraler og lignene
Waage IT har bistått flere frivillighetssentraler på Vest- og Østlandet med en tilpasset løsning for å administrere Brukere, Oppdrag og Frivillige, samt rapportering. Løsniningen er laget på plattformen Salesforce.com. WaageIT har hjelpt sine kunder med gratis lisenser hos Salesforce der frivilligsentralen er registrert i Frivillighetsregisteret. All jobben med drifting, brukerstøtte og videreutvikling av nye ønsker har Waage IT gjort gratis.

WordPress
For å sette opp og drifte wordpress-installasjoner så er dette noe som stort sett er gjort uten at det har blitt fakturert noe fra WaageIT. I 2023 har WaageIT endret på hvordan dette

Domene (.no) …………………………………. 126,00 kr pr år
Drifte wordpress ………………………….. 40,00 kr pr. mnd
Legge ut/endre innhold ………. 1000,00 kr. for 10 timer

WaageIT er ikke registrert i momsregisteret og fakturere derfor ikke moms på beløpene.